Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων της Προεδρίας

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων της Προεδρίας (στο εξής ως «Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων » ή «εμείς») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική σας ζωή και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή και νόμιμο τρόπο.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων από εσάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα www.diaspora.gov.cy (η «Πλατφόρμα») είτε για να περιηγείστε στην ενότητα Μάθε τις Ρίζες σου, είτε για να εγγραφείτε στο Μητρώο Κυπρίων Διασποράς μέσω της ενότητας Καταγραφής Κύπριων της Διασποράς της Πλατφόρμας (η «Ενότητα Καταγραφής»).

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

§ απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι: α) Κύπριοι απόδημοι των οποίων τα στοιχεία καταγράφονται στην Ενότητα Καταγραφής ή/και β) άλλοι χρήστες ή επισκέπτες της Πλατφόρμας και της Ενότητας Καταγραφής,  ή/και γ) πρόσωπα που συμμετέχουν ή απεικονίζονται ή προβάλλονται ή στα οποία γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της ενότητας Μάθε τις Ρίζες σου.

§ περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε και γιατί και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει.


Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων:

§ όταν αναφερόμαστε σε «Κύπριους απόδημους» ή «απόδημους» ή «Κύπριους της Διασποράς» εννοούμε Κύπριους του εξωτερικού ή Κυπριακής καταγωγής πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω από δέκα (10) έτη και τα τέκνα τους.

§ όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έτος γέννησης, το επάγγελμα και την οικογενειακή σας κατάσταση.

§ όταν αναφερόμαστε σε «ευαίσθητα δεδομένα» εννοούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο ένα άτομο. Ο ΓΚΠΔ θεωρεί ως ευαίσθητες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: (1) φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, (2) πολιτικές απόψεις, (3) θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, (4) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, (5) σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, (6) σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση και (7) γενετικά και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου.

§ όταν αναφερόμαστε σε «επεξεργασία» εννοούμε τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της προστασίας και της αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

§ όταν αναφερόμαστε σε «εμάς» ή στην «Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων» ή όταν λέμε «εμείς» εννοούμε την Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων της Προεδρίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 παρακάτω, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που εισάγετε στην Ενότητα Καταγραφής ή που συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας.

1. Ποιοι είμαστε - Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων της Προεδρίας

Η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα σύνδεσης της Κύπρου με την Διασπορά της αφού μέσω των Παγκοσμίων Οργανώσεων της Κύπρου σε κάθε χώρα όπου ζουν και εργάζονται Κύπριοι, διασφαλίζει τη συνεχή και στενή επαφή με τους Κυπρίους απόδημους συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταυτότητας, παραδόσεων και πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής και δραστηριοποίησης.

Η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων μεταφέρθηκε, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. αποφ. 81.431 και ημερ. 18/10/16), από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Προεδρία υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Προεδρίας. Ως εκ τούτο τα θέματα που την αφορούν τυγχάνουν χειρισμού από την Προεδρία.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων μέσω της Πλατφόρμας και της Ενότητας Καταγραφής.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας γραπτώς στην οδό Λεωφ. Κυριάκου Μάτση, 56, 3ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprotect@presidency.gov.cy ή μέσω τηλεφώνου στο 22400125/102.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχετε απευθείας σε εμάς ή μέσω πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους. Ακολουθεί μια λίστα με τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

  • όταν εγγραφείτε στην Πλατφόρμα,
  • όταν επισκέπτεστε την ενότητα Μάθε τις Ρίζες σου,
  • όταν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Κυπρίων Διασποράς,
  • όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς για αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση των στοιχείων που έχετε υποβάλει κατά την εγγραφή σας στην Ενότητα Καταγραφής,
  • όταν συμμετέχετε ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και
  • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για τυχόν απορία, καταγγελία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές, όπως:

· μέσω τρίτων, π.χ. μέσω των γονέων σας ή των τέκνων σας που τυχόν καταχωρίζουν τα στοιχεία σας ως στοιχεία τέκνων ή στοιχεία γονέων κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Κύπριων της Διασποράς.

· Μέσω συνεργατών όπως αντιπρoσώπων και άλλων εταιρειών όπως δημιουργών περιεχομένου που μας βοηθούν με την προώθηση των δράσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του περιεχομένου της ενότητας Μάθε τις Ρίζες σου της Πλατφόρμας.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Όταν εγγραφείτε στην Ενότητα Καταγραφής ή/και στο Μητρώο Κύπριων της Διασποράς, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

· Στοιχεία ταυτοποίησης όπως το όνομα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την υπηκοότητα σας και το έτος γέννησης σας.

· Στοιχεία καταγωγής όπως ο τόπος γέννησης σας ή/και η προσφυγική σας ιδιότητα, οι οικογενειακές ρίζες από την Κύπρο και το έτος της τελευταίας επίσκεψης σας στην Κύπρο.

· Στοιχεία επικοινωνίας όπως τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,

· Στοιχεία για την επαγγελματική σας κατάσταση ή κατάρτιση, την ακαδημαϊκή σας μόρφωση και την εκπαίδευση σας όπως το επίπεδο εκπαίδευσης σας ή τον επαγγελματικό σας τομέα ή/και το επίπεδο γνώσης σας της ελληνικής γλώσσας.

· Στοιχεία για την οικογενειακή σας κατάσταση, όπως τον αριθμό των παιδιών σας και το έτος γέννησης τους.

· Στοιχεία για τυχόν συμμετοχή σας σε οργανώσεις, σωματεία ή αδελφότητες Κύπριων Αποδήμων στη χώρα διαμονής σας.

Όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις δράσεις μας ή τις εκδηλώσεις μας ή προβάλλεστε σε περιεχόμενο της ενότητας Μάθε τις Ρίζες σου της Πλατφόρμας ενδέχεται να επεξεργαστούμε στοιχεία όπως την φωτογραφία σας ή το ονοματεπώνυμο σας ή τη φωνή σας ή/και άλλα στοιχεία που σας αφορούν.

Όταν περιηγείστε στην Πλατφόρμα μας θα επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς τα οποία συλλέγουμε μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική cookies.

Επιπλέον, μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε δεδομένα τυχόν μας παράσχετε σε επικοινωνία που μπορεί να είχατε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

4.1 Προσωπικά δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για τη δημιουργία ενός μητρώου Κυπρίων Διασποράς μέσω της καταγραφής των Κυπρίων αποδήμων.

Όταν εγγραφείτε στην Ενότητα Καταγραφής ως Κύπριος της Διασποράς και συμπληρώσετε τη φόρμα καταγραφής με τα στοιχεία σας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να σας καταχωρήσουμε στο μητρώο Κύπριων της Διασποράς που σκοπό έχει την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των Κυπρίων της Διασποράς. Η δημιουργία του μητρώου και η επεξεργασία των δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.482 ημερομηνίας 22/02/2023.

(β) Για τη δημιουργία ενός καταλόγου Κύπριων Επιστημόνων του εξωτερικού.

Όταν εγγραφείτε στην  Ενότητα Καταγραφής  ως Κύπριος της Διασποράς και συμπληρώσετε τη φόρμα καταγραφής με τα στοιχεία σας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική σας κατάρτιση και την εκπαίδευση σας προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο Κύπριων επιστημόνων που ζουν στο εξωτερικό έτσι ώστε να εξευρεθούν ευέλικτοι και αποτελεσματικοί τρόποι συνεργασίας Κύπριων επιστημόνων της Διασποράς με επιστήμονες εντός Κυπριακής Δημοκρατίας ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκετε. Η δημιουργία του μητρώου και η επεξεργασία των δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.94.482 ημερομηνίας 22/02/2023.

(γ) Για τη δημιουργία καταλόγου προσφύγων Κύπριων της Διασποράς

Όταν εγγραφείτε στην Ενότητα Καταγραφής ως Κύπριος της Διασποράς και δηλώσετε στη φόρμα καταγραφής ότι είστε πρόσφυγας, θα επεξεργαστούμε την πληροφορία αυτή προκειμένου να δημιουργήσουμε κατάλογο με τους Κύπριους πρόσφυγες της Διασποράς.  Η δημιουργία του καταλόγου αυτού και η επεξεργασία των δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.482 ημερομηνίας 22/02/2023.

(δ) Για τη δημιουργία αναφορών/καταστάσεων αναφορικά με τους Κύπριους απόδημους.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα καταγραφής για τη δημιουργία αναφορών ή καταστάσεων όπως για παράδειγμα καταστάσεις των Κυπρίων αποδήμων ανά χώρα διαμονής, ανά φύλο, ανά επάγγελμα κ.λπ.. Η δημιουργία των αναφορών/καταστάσεων και η επεξεργασία των δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.94.482 ημερομηνίας 22/02/2023.

(ε) Όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των απόδημων Κύπριων και της Υπηρεσίας Κυπρίων Αποδήμων για θέματα που αφορούν τους Κύπριους της Διασποράς, όπου έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση σας.

Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ομοσπονδία Κυπρίων της χώρας διαμονής σας όπου έχουμε τη συγκατάθεση σας να το πράξουμε και αφού διασφαλίσουμε, με την υπογραφή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικών δεδομένων (όπου απαιτείται), πως από την εν λόγω ομοσπονδία τηρούνται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και παρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.  

Μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεση σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας για την δημιουργία περιεχομένου για την ενότητα Μάθε τις Ρίζες σου και προώθηση αυτού.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τις μορφές επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (δ) ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην οδό     Λεωφ. Κυριάκου Μάτση, 56, 3ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprotect@presidency.gov.cy

4.2 Ευαίσθητα δεδομένα

Γενικά η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων δεν θα επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα που σας αφορούν πέρα από την υπηκοότητα σας, την οποία θα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.94.482 ημερομηνίας 22/02/2023.

5. Με ποιον μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους όπως αναφέρεται παρακάτω. Όταν το πράττουμε, ζητάμε από αυτούς τους τρίτους να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα μοιραστούμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

· Πάροχοι υπηρεσιών που επιλέξαμε για να μας βοηθούν με το σχεδιασμό και υλοποίηση της Ενότητας Καταγραφής και που παρέχουν τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της Ενότητας Καταγραφής.

· Εταιρείες φιλοξενίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Ενότητας Καταγραφής.

· Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, και αρχές επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες ή διαδικασίες τους.

· Συνεργάτες όπως αντιπρόσωποι και άλλες εταιρείες που μας βοηθούν με την προώθηση των δράσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του περιεχομένου της ενότητας Μάθε τις Ρίζες σου της Πλατφόρμας.

Αν και δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παραλήπτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)), σε περίπτωση που το πράξουμε, θα απαιτήσουμε από τους παραλήπτες σε τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

Τα πιο πάνω ισχύουν και σε περίπτωση που επιλέξετε να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με μια από τις ακόλουθες ομοσπονδίες ανάλογα με την χώρα διαμονής σας:

• Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου

• Κυπριακή Ομοσπονδία Νοτίου Αφρικής

• Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής

• Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας

• Ομοσπονδία Κυπριακών Αδελφοτήτων Υπόλοιπης Αφρικής  (με έδρα την Ζιμπάμπουε)

• Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας

• Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων Υπόλοιπης Ευρώπης (με έδρα την Γαλλία)

• Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά

6. Διαφύλαξη των δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά διοικητικών, τεχνικών και τεχνολογικών μέτρων για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική τους μορφή. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και από οποιονδήποτε τρίτο που εκτελεί οποιεσδήποτε εργασίες εκ μέρους μας ή στις εγκαταστάσεις μας ή στους διακομιστές μας να συμμορφώνεται με κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των πληροφοριών και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

Κάποια από τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1) Μέτρα ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

2) Ορισμός υπεύθυνου ασφαλείας,

3) Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης προσωπικού αναλόγως καθηκόντων,

4) Εγκατάσταση και χρήση περιμετρικής ασφάλειας (firewalls),

5) Χρήση ασφαλούς τεχνολογίας ανοικτού κώδικα που προσφέρει προστασία από ένα μεγάλο σύνολο κακόβουλων επιθέσεων,

6) Ακολουθείται η πρακτική “Secure by Design”,

7) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την Πλατφόρμα φυλάσσονται σε εξυπηρετητές  σε ασφαλή τοποθεσία σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστοποιημένους με το πρότυπο ISO 27001,

8) Η διαδικτυακή πρόσβαση στην Πλατφόρμα γίνεται μέσω HTTPs που προσφέρει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ των εξυπηρετητών και των χρηστών,

9) Εφαρμόζεται διαβαθμισμένη πρόσβαση και καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης των διαχειριστικών χρηστών της Πλατφόρμας,

10) Η διαχειριστική πρόσβαση και κατά συνέπεια η ολοκληρωμένη πρόσβαση στην βάση δεδομένων της Πλατφόρμας γίνεται μόνο από συγκεκριμένους διαχειριστικούς χρήστες με την χρήση ασφαλούς κωδικού και μόνο μέσω συγκεκριμένων υπολογιστών που βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία,

11) Υπηρεσία ψηφιακού αποτυπώματος (DKIM – DomainKeys Identified Mail), 

12) Υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης διαχειριστή για τυχόν ενέργειες χρηστών οι οποίες δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις/πολιτικές της Πλατφόρμας.

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (διατήρηση)

Κάθε πέντε (5) χρόνια θα σας ζητείται να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Εάν δεν προβείτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων σας εντός εύλογου χρονικού η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων θα προβαίνει σε διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για εσάς.

8. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούμε σε σχέση με σας:

· Να λάβετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ενημερωθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

· Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που σας αφορούν.

· Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

· Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

· Να ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις όπως όταν:

o δεν είναι ακριβή,

o δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα κρατήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις που σας αφορούν,

o έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά περιμένετε από μας να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

· Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.

· Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για να μας επιτρέψετε να προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη ομοσπονδία στο εξωτερικό.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ακρίβεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα: Προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ακριβή, πλήρη και επίκαιρα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και επομένως θα αναμένουμε να μας ενημερώνετε όταν τροποποιούνται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά στοιχεία που μας παρείχατε κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής σας.

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση https://www.dataprotection.gov.cy.

10. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση κατά καιρούς, δημοσιεύοντας οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις στην Πλατφόρμα και ενημερώνοντας την ημερομηνία αναθεώρησης στο κάτω μέρος αυτής. Όταν γίνονται ουσιώδεις αναθεωρήσεις, μπορούμε να ειδοποιούμε άμεσα τα ενδιαφερόμενα άτομα ή μπορεί να αναρτήσουμε μια εμφανή δήλωση. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

11. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή που επηρεάζει σημαντικά εσάς και η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων (δηλ. δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία).