Το οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από: Deputy Ministry of Tourism of Cyprus (Visit Cyprus) και είναι ιδιοκτησία των πιο πάνω. Τυχόν αλλαγές/ προσαρμογή στο περιεχόμενο τους υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.