Το οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από: Press and Information Office και είναι ιδιοκτησία των πιο πάνω. Τυχόν αλλαγές/ προσαρμογή στο περιεχόμενο τους υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.