Δείτε το βίντεο εδώ: ΣΣΟΥΣΣΙΟΥΚΚΟΣ

Το οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από: Cyprus Broadcasting Corporation (Historical archive - Digital Herodotus) και είναι ιδιοκτησία των πιο πάνω. Τυχόν αλλαγές/ προσαρμογή στο περιεχόμενο τους υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.